noimage
姚华
个人简介

  贵州贵筑人。于诗文词曲,碑版古器及考据音韵等,无不精通。书、画则山水、花卉,篆、隶、真、行,亦有高深造诣。久居北京莲花寺,因别署莲花龛主,与陈师曾最善,京师所制铜墨盒面图画,精者多出于其与师曾手笔。晚年病臂,犹事挥毫。著有弗堂类稿。

开通官网